• darkblurbg
    Symbool van de Regenboog

 

 

De regenboog verbindt hemel en aarde met elkaar in zeven prachtige kleuren. We kunnen dit teken echter alleen zien als het regent en tegelijk de zon schijnt. Regen en zonneschijn. Wat een bijzondere combinatie! Twee uitersten die elkaar nodig hebben om te komen tot één kleurrijke boog. God houdt van kleuren. Dat is te zien in heel de schepping. Het is één van de talen waardoor Hij spreekt. Als we de regenboog zien, spreekt Hij van zijn belofte om met ons mee te gaan. Niet alleen bij zonneschijn, maar ook bij regen. Hij laat zijn licht over ons schijnen, ook wanneer het regent in ons hart; onze tranen vormen samen met zijn licht de regenboog. Hij gaat met ons mee in welke omstandigheid, in welke kleur dan ook. Met dit prachtige teken belooft Hij zijn eeuwige trouw.

Tijdens de uitvaartdienst is het mooi om deze trouw zichtbaar te maken door het ontsteken van zeven regenboogkaarsen. Deze kaarsen representeren de zeven kleuren van de regenboog. De kaarsen vormen samen een halve cirkel, een boog in een schaal met zandkorrels die niet te tellen zijn, oneindig veel zandkorrels. Zo is het ook met Gods liefde; oneindig veel. Het licht van de kaarsen wordt zo omringd door zijn liefde. Bij de kaarsen staat een klimop. Dit plantje blijft altijd groen als teken van eeuwig leven. De klimop hecht zich overal aan vast en staat daarom ook voor verbinding. Verbinding met degene die is geweest en die altijd in je hart blijft voortleven. Een voor een worden de kaarsen aangestoken. Hierbij spreken we een persoonlijk woord. Als alle zeven kaarsen branden, vormt het licht in alle kleuren samen één boog. Met dit teken zien we telkens weer dat God zijn troost wil geven. Tussen regen en zonneschijn belooft Hij zijn trouw.