06-30573889
ilse.douma@dezandloper.frl

Symbolen

Een symbool is een beeld met een bijzondere betekenis. Het staat voor méér dan alleen dat wat je kunt zien. Symbolen hebben een krachtige werking: ze drukken datgene uit waarvoor we geen woorden hebben. Juist omdat symbolen de woorden als het ware voorbij gaan, bieden ze houvast bij afscheid en geven ze vorm  aan verdriet.

Tijdens een afscheidsdienst kunnen symbolen een betekenisvolle plek krijgen in de liturgie. Samen bekijken we welk symbool past bij uw naaste en stemmen woorden, verhalen en liederen daarop af zodat de afscheidsdienst een kloppend geheel wordt.

Op deze pagina vind u voorbeelden van symbolen. Graag bespreek ik in een persoonlijk gesprek met u de mogelijkheden om een symbool een plek te geven in de afscheidsdienst op een manier die bij u past.

De Zandloper

Symbool voor een keerpunt

De Berg

Symbool voor uitzicht, hoop, hulp en bevrijding

De Boot

Symbool voor overgave en vertrouwen, loslaten, bemoediging en hoop

De Goede Herder

Symbool voor veiligheid en bescherming, herkenning en erkenning

Handen

Symbool voor nabijheid en bescherming

Het Hart

Symbool van de liefde

Levenslinten

Symbool voor verbinding en houvast

Licht

Symbool voor warmte en troost

Parel

Symbool voor geliefd en waardevol zijn

De Regenboog

Symbool voor verbinding tussen hemel en aarde, trouw en hoop

De Rots

Symbool voor houvast, zekerheid, trouw en betrouwbaarheid

Tranen

Symbool voor verdriet

Het Vaderhuis

Symbool voor bescherming en bestemming, gastvrijheid en geborgenheid

De Vlinder

Symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde

Levend Water

Symbool voor eeuwig leven, vergeving en vrede