06-30573889
ilse.douma@dezandloper.frl

Werkwijze

Voorbereiding

Na het overlijden van uw naaste kom ik op zo kort mogelijke termijn bij u langs. In dat eerste gesprek maken we kennis, praten we over de overledene en bespreken we uw wensen voor de uitvaartdienst. We kijken naar teksten, muziek en symbolen die uitdrukken wie uw dierbare was en die het afscheid betekenisvol maken. In de dagen die volgen houden we contact per telefoon of e-mail. De uitwerking van de uitvaart krijgt u uiterlijk anderhalve dag van tevoren toegestuurd. Na uw akkoord zorg ik voor mooi vormgegeven drukwerk.

Uitvaart

Op de dag van de uitvaart ga ik voor in de dienst waarin we afscheid nemen van uw naaste. Dat kan in een kerk of een aula, maar met een klein gezelschap bijvoorbeeld ook in een huiskamer. In woord en gebaar nemen we afscheid en staan we stil bij het leven en sterven. Natuurlijk kunnen familieleden of andere naasten een rol in de dienst hebben. We delen verdriet, halen herinneringen op en danken voor wat is geweest. Na afloop van de dienst begeleiden we samen uw naaste naar de begraafplaats of het crematorium. Hier vindt een korte ceremonie plaats met ruimte voor een laatste groet en eventueel een afscheidsritueel.

Nazorg

Enige tijd na de uitvaart neem ik contact met u op voor een nagesprek. We kijken dan samen terug op de uitvaart en bespreken hoe u die hebt ervaren. Tevens maken we afspraken over verdere begeleiding.